Przejdź do treści

Mediator

UBEZPIECZENIA
MAJĄTKOWE

CZYM SĄ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE?

Ubezpieczenia majątkowe to dział dobrowolnych ubezpieczeń, które chronią majątek Ubezpieczonego przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą na skutek różnorodnych, negatywnych zdarzeń losowych. Wszechstronność i kompleksowość tego rodzaju ubezpieczeń jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa.

Zakres ubezpieczeń nieruchomości może różnić się w zależności od wybranego ubezpieczyciela. Stąd dobrym wyborem jest porównanie interesujących nas ofert, zanim podejmiemy ostateczną decyzję, należy przeprowadzić dokładną analizę potrzeb ubezpieczeniowych.

Ubezpieczenie nieruchomości zwykle chroni przed zdarzeniami losowymi (pożar, zalanie, huragan, upadek samolotu, uderzenie samochodu), jak i działalnością osób trzecich (kradzież, zalanie przez sąsiada). Taką podstawową ochroną zwykle objęte są mury (ściany, dach, fundamenty) oraz elementy stałe (czyli trwale przytwierdzone). Ochronę podstawową można jednak rozszerzyć o: pomieszczenia
gospodarcze (w tym piwnicę i garaż), ruchomości, łącznie ze zwierzętami domowymi, powódź, przepięcie, wandalizm i dewastację, stłuczenie elementów szklanych, OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie NNW, pomoc prawną, domowe Assistance.

DOM

Obiekt budowlany wolnostojący albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, jedno albo wielokondygnacyjny, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi.

MIESZKANIE

Samodzielny lokal mieszkalny wraz z instalacjami oraz urządzeniami technicznymi trwale wydzielony ścianami w budynku wielorodzinnym.

STAŁE ELEMENTY

tj. zamontowane lub wbudowane na stałe w sposób uniemożliwiający ich odłączenie bez użycia narzędzi np. drzwi, okna, podłogi, schody, powłoki na ścianach, zakończenia instalacji – kaloryfer, piecyk, sufity podwieszane, kabina prysznicowa, zlewozmywak itp.

RUCHOMOŚCI DOMOWE

Przedmioty należące do Ubezpieczonego lub osób pozostających z Ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym np. meble, odzież, sprzęt AGD, RTV, artykuły gospodarstwa domowego, narzędzia, biżuteria, rowery, zwierzęta domowe, itp.

UBEZPIECZENIE SZYB

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być zainstalowane na stałe zewnętrzne oraz
wewnętrzne oszklenie mieszkań, domów mieszkalnych, szklane lub lustrzane meble lub ich elementy, lustra zamontowane na stałe, obudowy i osłony kabin prysznicowych, wanien i brodzików, akwaria, terraria. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe na skutek stłuczenia lub pęknięcia.

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia są oni zobowiązani, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody wyrządzonej osobie.

UBEZPIECZENIE GARAŻU

garaż może być ubezpieczony w podobnym zakresie jak budynek mieszkalny, z tym że, odpowiedzialność ubezpieczyciela jeżeli chodzi o rzeczy znajdujące się w środku odnosi się do rzeczy zwyczajowo przechowywanych w garażu, ( samochody nie są objęte ubezpieczeniem, od tego jest ubezpieczenie autocasco).

UBEZPIECZENIE BUDOWLI

Ubezpieczenie obejmuje budynek inny niż budynek mieszkalny np. budynek
gospodarczy, wiata itp. Budowla to budynek trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. Jest to budynek wolnostojący, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, położony na terenie nieruchomości, na której znajduje się dom jednorodzinny lub letniskowy, przeznaczony do celów gospodarczych.

OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY, ELEMENTY DZIAŁKI

Obiekty budowlane połączone trwale z gruntem, inne niż budynki, wraz z wbudowanymi instalacjami, urządzeniami budowlanymi oraz zainstalowanymi na stałe elementami wykończeniowymi stanowiącymi całość techniczną i użytkową, np. ogrodzenie, furtka, brama, fontanna, altana, basen, oczka wodne, chodniki itp.

UBEZPIECZENIA NAGROBKA

Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte wskazane przez Ubezpieczającego nagrobki lub grobowce o ile znajdują się one na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

POTRZEBUJESZ UBEZPIECZENIA?

skontaktuj się ze mną